Informacinis leidinys

parsisiųsti »

 

 
Bendrosios pirkimo sąlygos

parsisiųsti »

 

Bendrosios pardavimo sąlygos

parsisiųsti »

 

Poreikis nuolat tobulėti ir keistis sąlygojo LV UAB "Hi-Steel" inicijuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, įskaitant mokymus darbo vietoje, projektą - "LV UAB "HI-STELL" DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS, ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS" (Projekto Nr.09.4.3-ESFA-K-805-01-0009, priemonė Nr.09.4.3-ESFA-K-805 "Žmogiškieji ištekliai Invest LT+", Finansuojama iš Europos socialino fondo.

Pasinaudodama ES fondų parama, bendrovės tikslas sudaryti sąlygas tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Realizuoti mokymus, kurie suteiktų darbuotojams labiausiai trūkstamų specifinių kompetencijų, būtinų konkrečioje darbo vietoje, norint atlikti tiesiogiai su darbu susijusias funkcijas. Projekto metu bus apmokyti 100 įmonės darbuotojų. Visi projekto dalyviai dalyvaus mokymuose, suteikiančiuose bei tobulinančiuose specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius. Projektas turės teigiamos įtakos ekonomikos srityje bei prisidės prie spartesnės automobilių pramonės plėtros Lietuvoje, sudarant sąlygas pritraukti užsienio investicijas į šį regioną.

 

Projekto pradžia - 2016-05-09, numatoma projekto pabaiga - 2019-05-08.

 

 

 

Copyright 2010 by HI-STEEL. All Rights Reserved.