Po to, kai buvo SAQ 3.0 buvo pakeista į SAQ 4.0, įmonė HISTEEL užpildė ir naująją anketą, kai kuriems klausimams turėjo įkelti ir papildomus įrodančius dokumentus.

Read more

Viešnagės Kaune metu mūsų įmonę aplankė ponai Audronė Gurinskienė (užsienio prekybos rūmų vadovė) ir dr.Pėteris Bušmanas (Vokietijos ambasadoriaus pavaduotojas Vilniuje).

Read more

Įmonė HISTEEL 2020.01.01. pasirašė sutartį su elektros energijos tiekėju, kurio pagrindinė užduotis – tiekti žaliąją energiją. Be to, 2021 metais HISTEEL įmonės planuose yra numatytas saulės šviesos energijos elektrinės įrengimas. Įgyvendinus šiuos užmojus ne tik naudosime žalią energiją, bet ir patys būsime jos gamintojai, taip kurdami pažangą siekiant apsaugoti aplinką ir sumažinti klimato kaitą.

Read more

Nepaisant visus metus užsitęsusios koronaviruso pandemijos, įmonė HISTEEL teigiamai užbaigė finansinius 2020 metus. Nors metinė apyvarta smuko 3.04 %, tiek užsakymų kiekis, tiek ir darbas su naujais klientais tęsėsi pozityviai lyginant su bendra tendencija.

Read more

Naujųjų metų pradžioje taip pat ir projektų padalinyje įvyko darbuotojų pasikeitimai. Buvęs projektų vadovas p.Arnas Borkertas savo noru išėjo iš įmonės HISTEEL. Naujuoju vadovu paskirtas p.Tautvydas Daugirdas (žr.nuotrauką). P.Daugirdas įmonėje dirba nuo 2012-05-02.

HISTEEL įmonė didžiuojasi tuo, kad svarbias pareigas gali užimti jau esami įmonės darbuotojai, tai tik dar kartą parodo darbuotojų motyvaciją ir norą mokytis.

 

Read more

Kokybės vadovui p. Markus Nitze 2020.12.31 savo noru palikus įmonę HSITEEL, įmonės vadovai patikėjo jo užduotis p. Evaldui Kuodaičiui (žr.nuotrauką) ir nuo 2021.01.01. paskyrė jį naujuoju kokybės vadovu. Įmonėje jis dirba nuo 2018-05-07.

Read more

Šių metų DIN EN ISO 14001:2015 sertifikato atnaujinimo auditas, kurį atliko įmonė TÜV-Thüringen, vyko įprastu būdu. Didžiuodamiesi galime pranešti, kad nebuvo pastebėta jokių nukrypimų, dėl kurių nebūtų galima pratęsti sertifikato galiojimo.

 

Read more

Gaisrinės saugos mokymai įmonėje vykdomi, remiantis LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktu, kurie nustato, kad įmonių vadovai- kas 3 metai, turi organizuoti visų savo darbuotojų mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais.

 

Remiantis šiuo įstatymu įmonėje daliai darbuotojų 2020-10-16 buvo pravesti Gaisrinės saugos mokymai.

Read more

2020m. liepos 1 d. abu vadovai Dainius Volskis ir Ralf Meiworm pasikeitė pozicijomis: pirmuoju vadovu tapo Dainius Volskis (generalinis direktorius), o Ralf Meiworm - antruoju (direktorius). Kadangi pagal Lietuvos įstatymus pripažįstamas tik pilnai įgaliotas direktorius, tokiu būdu sutrumpinamas oficialiųjų veiksmų kelias.

Užduočių pasiskirstymas tarp vadovų nesikeičia: ponas Meiworm kaip antrasis vadovas ir prokuristas - ir toliau vykdys savo ankstesnes pareigas.

 

Read more

ĮSA -tvarumo tema vis dar didžiausias įmonės HISTEEL prioritetas.

Read more