ISTORIJA

Pono Wladimiro Kaco ir pono Karl Heinrichs vyr. asmeninės pažinties dėka 1993 metų pavasarį broliai Heinrichs pirmąkart apsilankė Kaune. Tuo metu HEINRICHS įmonė, spaudžiama kai kurių klientų, Rytų Europoje intensyviai ieškojo vietos papildomam padaliniui.

Greitai užsimezgė ryšiai su akcininkais tuometinėje įmonėje „Priekalas“, kurioje keli darbuotojai nedidelėse patalpose, esančiose šalia dabartinės HISTEEL įmonės, gamino įvairias nesudėtingas metalines detales. Gana greitai buvo susitarta dėl bendros įmonės steigimo Kaune. Galutinis sprendimas dėl bendradarbiavimo priimtas 1993 metų vasaros pabaigoje. Jau rudenį tuometinei įmonei „Priekalas“ buvo išsiųsti pirmieji bandomieji užsakymai.

Akcininkai Rimvydas Skrinska, Vidmantas Ramoska, Alvydas Rimdeika, Vilius Plepys, Wladimiras Kacas, Rudolf Brill ir įmonė HEINRICHS GmbH & Co. KG, pabaigę visus paruošiamuosius darbus, 1994-03-18 pagaliau įkūrė bendrą Lietuvos ir Vokietijos įmonę HISTEEL. Pradžioje produkcija ir toliau buvo gaminama „Priekalo“ gamybinėse patalpose. Lygiagrečiai vyko jau pradėto, bet dar neužbaigto dabartinio HISTEEL gamybos ir administracinio pastato statybos darbai.

1995 įmonė galutinai persikelia į naujai įrengtas patalpas. Kelis metus iš eilės sekė nuolatinės investicijos į naujus ir naudotus įrengimus  iš Rusijos ir Europos. Bėgant laikui, akcininkų skaičius sumažėjo iki dviejų. 94 % akcijų turėjo ir tebeturi HEINRICHS GmbH. 6 % akcijų dar vis tebevaldo Brill šeima.

Metai iš metų HISTEEL įmonę kaip subtiekėją patvirtindavo įvairūs Heinrichs klientai iš Vakarų Europos. Vėliau sekė oficialūs sertifikavimai pagal tarptautinius standartus.