Kokybės vadyba / kokybės užtikrinimas

Patikima kokybės vadyba mums yra savaime suprantamas dalykas. Čia sužinokite, ką darome, kad savo klientams iš įvairių sričių užtikrintume kuo geriausią produktų kokybę.


Įrenginiai ir procedūros

Gamybos kokybei užtikrinti naudojame ne tik tik mokymus, bet ir daug kitų įrengimo, bandymų, kontrolės bei analizės priemonių.

Tikriname sąrankų sandarumą, veikimą ir išsamumą, naudojame 2D ir 3D mašinas, optinio matavimo sistemą, bandomuosius įrenginius kiečiui ir paviršiui bei „CAQ-System Babtec“.

Sertifikatai

Turime sertifikatus pagal IATF 16949:2016, ISO 9001 ir ISO 14001.

Naujausius mūsų dokumentus rasite čia:

Narystės

HISTEEL yra „Baltic Automotive Components Cluster“ (BACC) narė-steigėja.

Daugiau informacijos rasite čia:

Į BACC interneto svetainę

 

HISTEEL yra Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos (LINPRA) narė.

Daugiau informacijos rasite čia:

Į LINPRA interneto svetainę:

 

Be to, esame Vokietijos užsienio prekybos ir pramonės rūmų Baltijos šalyse (vok. santrumpa – AHK) narė.

Čia pateikta daugiau informacijos:

Į AHK interneto svetainę:

Saugos politika

Informacijos saugumą laikome svarbia nuolat gerai veikiančios organizacijos sudedamąja dalimi. Visuose savo darbuose nuolat rūpinamės saugumu ir  tai yra pastovus įmonės tikslas. Kiekvienas darbuotojas prisideda prie nuolatinio saugumo lygio ir susijusių metodų bei procesų gerinimo, taip pat prie verslo efektyvumo išsaugojimo kritiniais atvejais.

 

Mūsų tikslas - nuolat palaikyti patikimą saugumo lygį naudojant saugumo riekalavimus atitinkančią informacijos saugumo sistemą. Todėl įsipareigojame imtis atitinkamų priemonių, kad užtikrintume HISTEEL ir jos klientų duomenų prieinamumą, konfidencialumą ir vientisumą. Nedelsiant turi būti nustatytos tokios grėsmės, kaip force majeure, techniniai gedimai, aplaidumas ar nerūpestingumas, ir kitos silpnosios vietos, kurios sudaro palankias sąlygas šioms grėsmėms atsirasti, siekiant užkirsti kelią žalingiems įvykiams ir taip išvengti žalos.

 

Mūsų saugumo tikslai:

  • Patikimas IT verslo procesams palaikymas ir darbo procesų tęstinumo užtikrinimas organizacijoje;
  • Į technologijas, informaciją, darbo procesus ir žinias investuotos vertės išsaugojimas;
  • Apsaugoti didelę, galimai negrąžinamą apdorotos informacijos vertę;
  • Teisinių reikalavimų laikymasis bei užtikrinimas;
  • Užtikrinti subjekto informacinio apsisprendimo teisę tvarkant asmens duomenis;
  • Žalos atveju atsiradusių išlaidų mažinimas;

 

Užklausoms, kurioms keliami aukštesni saugumo reikalavimai

 

Aplinkosaugos politika

Be jau įdiegtos kokybės vadybos sistemos, aplinkosaugos požiūriu sąmoninga elgsena, išsami saugos politika bei „mokymosi visą gyvenimą“ maksima yra mūsų kokybės užtikrinimo kertiniai akmenys.

Mes tausojame naudojamus išteklius. Tvarus aplinkosaugos tikslų įgyvendinimas, pvz., atliekų kiekio, išmetamųjų teršalų, vandens ir energijos sunaudojimo mažinimas, mums yra aukščiausiais prioritetas.