„KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“

“DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS, ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS“

Lietuvos ir Vokietijos UAB „HI-STEEL“ įgyvendina projektą, skirtą mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį